ODBIÓR DROGI W MIEJSCOWOŚCI PARZEŃSKO!

Uroczystym odbiorem zakończyliśmy przebudowę drogi dla gminy Nowogródek Pomorski od ul. Polnej w miejscowości Karsko przez Ławin do miejscowości Parzeńsko, wraz z budową wodociągu.

Mieszkańcom życzymy szerokiej drogi!