Nowe inwestycje przed nami!

W ubiegłym miesiącu podpisaliśmy kolejne umowy na realizację inwestycji!

Jednymi z nich są:

  1. Umowa z gminą Deszczno (woj. Lubuskie), gdzie przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie gminy Deszczno w 2023 i 2024 r.”

Co kryje się pod tą nazwą?

  • Budowa odcinka ul. Polnej i odcinka ul. Platynowej w Dzierżowie
  • Budowa ul. Spacerowej i ul. Małej w Ciecierzycach oraz przebudowa dróg w Kiełpinie

    Kwota zadania opiewa się na kwotę ponad 3 mln zł!

2. Umowa z gminą Trzcińsko – Zdrój na realizację zadania o nazwie „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dobropole Gmina Trzcińsko-Zdrój”.

Tutaj celem inwestycji jest wymiana warstw bitumicznych oraz wykonanie 22 zjazdów.
Kwota zadania – ponad 700 tys. zł!

3. Umowa podpisana na terenie naszego powiatu z Gminą Barlinek! Realizować będziemy zadanie pn. „Przebudowa drogi do m. Słowicze w Gminie Barlinek.

Zostanie wykonana nowa jezdnia drogowa z betonu asfaltowego wraz z odpowiednią ilością mijanek oraz połączeniem drogi z drogą woj. 151.
Koszt zadania to blisko ponad 2,5 mln zł!

Jak widać, na ilość pracy nie możemy narzekać.

Mamy nadzieję, że mieszkańcy poszczególnych miejscowości szybko będą mogli cieszyć się z nowych dróg, wykonanych z najwyższą starannością!