Nasza historiaZałożenie firmy

Firma MALDROBUD Wiesława Malinowicz i Edward Malinowicz spółka jawna powstała w 1983 roku jako Zakład Budowy Dróg i Zieleni, Usługi Sprzętowo – Transportowe z siedzibą w Myśliborzu. Jego działania początkowo były ukierunkowane na prace typowo związane z utrzymaniem terenów zielonych. Wykonywano również przekładanie starych i układanie nowych chodników, krawężników, obrzeży. Jako prace remontowe uzupełniano ubytki w nawierzchniach drogowych masą bitumiczną mineralno-asfaltową z recyklera.

1983

Zmiana nazwy

Z początkiem 1995 roku Zakład Budowy Dróg i Zieleni, Usługi Sprzętowo – Transportowe zmienił nazwę na: Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlano – Handlowe „MALDROBUD” Wiesława i Edward Malinowicz zachowując pełną ciągłość działalności jako sprawdzony, renomowany wykonawca przedsięwzięć inwestycyjnych. Bazę sprzętowo- transportową oraz biuro obecnej firmy przeniesiono na ul. Królewiecką 43 w Myśliborzu. Oprócz zmiany nazwy rozszerzony został przedmiot działalności gospodarczej:

  • urządzanie i utrzymanie terenów zielonych
  • układanie chodników i krawężników
  • układanie nawierzchni z mas bitumicznych
  • brukarstwo
  • usługi sprzętowo-transportowe
  • wykonywanie instalacji sanitarnych, wodnych i kanalizacyjnych
  • handel paliwem

W tym samym roku, została zakupiona na własność Wytwórnia Mas Bitumicznych w Głazowie, która spełnia funkcję węzła produkcyjnego masy bitumicznej oraz betonów towarowych. Posiada własne zaplecze laboratoryjne zaopatrzone w nowoczesny sprzęt do badania jakości produkowanych mas i betonów.

Z końcem roku 2005 ze względu na wymagania prawne firma zmienia osobowość prawną jednocześnie przejmując cały majątek poprzedniej firmy i kontynuując jej działalność. Przeobrażeniu podlega także nazwa firmy na MALDROBUD Wiesława Malinowicz i Edward Malinowicz spółka jawna.

1995

Maldrobud Sp. z o.o. sp. k.

W 2007 r. Maldrobud Sp. z o.o. sp. k.

2007

Inmplementacja programu komputerowego klasy ERP

W 2010 r. wprowadziliśmy program komputerowy klasy ERP, który radykalnie usprawnił proces zarządzania firmą. Firma w ramach swojego rozwoju wchodzi także na inne rynki – rynek nieruchomości. Od 2016 r. działamy na rynku deweloperskim jako MDB Home.

2010