Budownictwo infrastrukturalne


Budujemy, remontujemy oraz przebudowujemy dziesiątki kilometrów dróg w Polsce. Działamy głównie lokalnie w województwie zachodniopomorskim i lubuskim. Profesjonalna, terminowa i wysokiej jakości realizacja projektów oparta jest na wykwalifikowanej kadrze personalnej oraz posiadanej własnej bazie sprzętowej, wytwórni mas bitumicznych oraz laboratorium.

W ramach Budownictwa Infrastrukturalnego realizowane są takie projekty jak: drogi ekspresowe, drogi krajowe, obwodnice. Dodatkowo w ramach swojej działalności oferujemy usługi związane z kompleksowym utrzymaniem infrastruktury drogowej.

Budowa dróg
Budowa dróg
Utrzymanie dróg
Utrzymanie dróg
Remontowanie dróg
Remonty dróg

Nie boimy się podejmowania nowych wyzwań. Jako pierwsi utrzymywaliśmy drogę S3 w formule „Utrzymaj standard”. Bierzemy udział w coraz to obszerniejszych przetargach o większym stopniu skomplikowania i szerszych zakresach.

Dziś nasz park technologiczny liczy ponad 200 szt. jednostek sprzętowo-transportowych, m.in. układarki mas bitumicznych Vogele, samochody ciężarowe, walce drogowe, koparki, malowarki drogowe czy też sprzęt zimowego utrzymania dróg.

Mamy doświadczenie w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, która staje się coraz częściej praktykowanym rozwiązaniem przez inwestorów.