Wybudujemy rondo w Dębnie!

Podpisaliśmy umowę z Panem Grzegorzem Kulbickim, burmistrzem Dębna na budowę ronda!

Inwestycja ma na celu przebudowanie ulic Słowackiego, Zachodniej i Kostrzyńskiej, w ramach przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 23 z drogami gminnymi, ze skrzyżowania zwykłego bez sygnalizacji świetlnej, na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej.

To bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców miasta – zaprojektowane rondo zdecydowanie upłynni ruch oraz bardzo poprawi bezpieczeństwo pieszych, jak i kierowców.

Kwota zamówienia opiewa się na kwotę ponad 6,5 mln zł!