Umowa na budowę ścieżki podpisana!

Podpisaliśmy umowę z Gimną Mieszkowice, która dotyczy budowy ścieżki rowerowej na odcinku
Mieszkowice – Gozdowice!

Zakres zamówienia obejmuje: 

– budowę odcinka ścieżki rowerowej

– budowę i przebudowę zjazdów

– budowę utwardzonych poboczy

– zagospodarowanie terenów zielonych

Wartość zamówienia opiewa się na kwotę  ponad 7,5 mln zł!