Sympozjum techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji

W minionym tygodniu uczestniczyliśmy w sympozjum technicznym w Chojnie, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej, które jest organizacją działającą w kraju od 1946 r. Stowarzyszenie to prowadzi działalność w zakresie rozwoju transportu, naukowo-technicznym, informacyjno-edukacyjnym, kulturowym oraz ochrony zabytków.

Mieliśmy przyjemność wysłuchać kilku merytorycznych wykładów dotyczących m.in. sposobów remontów nawierzchni bitumicznych, znaczenia badań geotechnicznych w procesie inwestycyjnym, bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie przejść dla pieszych oraz działanie utworzonego w Lasach Państwowych Funduszu Leśnego, w ramach którego mogą być finansowane samorządowe inwestycje drogowe.

Stowarzyszenie zapewniło również uczestnikom spotkania atrakcję w postaci zwiedzania Kościoła Mariackiego wraz z wejściem na taras widokowy jego wieży.

Dziękujemy za miło spędzony czas i dużą dawkę wiedzy!