ODBIÓR – GMINA KOZIELICE

Uroczystym odbiorem zakończyliśmy przebudowę dróg gminnych w miejscowości Łozice oraz odcinek Tetyń – Maruszewo dla gminy Kozielice.


W ramach inwestycji przebudowano starą wykonaną z trylinki drogę gminną wraz z chodnikami oraz częściowo wymieniono sieć wodociągową i przebudowano kanalizację burzową. Tego samego dnia wzięliśmy również udział w odbiorze chodnika w Kozielicach.