Odbiór drogi Bielice – Parsów

Zakończyliśmy kolejną inwestycję, której byliśmy wykonawcą!

Droga powiatowa BIELICE – PARSÓW została zmodernizowana i oddana do użytku.

To jedna z części robót budowlanych zamówienia pod nazw „Modernizacja sieci dróg, przepustów/mostów i chodników na terenie powiatu pyrzyckiego.”

Zajęliśmy się wykonaniem nowych warstw bitumicznych jezdni, profilowaniem i ukształtowaniem poboczy oraz odtworzeniem oznakowania.

Ta część zamówienia opiewa się na kwotę blisko 5 mln zł, natomiast całość na kwotę ponad 10 mln zł!