Nowy rok – nowe inwestycje!

Podpisaliśmy umowę z Panem Wójtem gminy Banie na remont drogi w miejscowości Tywica.
Zakres prac obejmie m.in. remont jezdni oraz położenie nowej nawierzchni chodnikowej wraz ze zjazdami do posesji.
Zakończenie prac przewidziane jest na koniec maja bieżącego roku.
Kwota zamówienia opiewa się na kwotę ponad 700 tys. złotych!