Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych w gminach: Barlinek, Boleszkowice i Myślibórz.

Podpisaliśmy umowę z Zarządem Powiatu w Myśliborzu, reprezentowanym przez Andrzeja Potyrę – Starostę Myśliborskiego oraz Alicję Prill – Wicestarostę, na realizację zadania inwestycyjnego – „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych w gminach: Barlinek, Boleszkowice i Myślibórz”.
W ramach umowy zostaną wykonane następujące zadania:

  1. Modernizacja drogi Ożar-Strąpie-Dziedzice – modernizacją zostanie objęty odcinek drogi powiatowej o łącznej długości ok. 2 km prowadzącej z miejscowości Ożar do miejscowości Strąpie (gmina Barlinek). W ramach zadania zostanie wymieniona nawierzchnia bitumiczna oraz zostaną utwardzone pobocza.
  2. Przebudowa drogi powiatowej Kaleńsko-granica powiatu (Szumiłowo)– modernizacją zostanie objęty odcinek drogi powiatowej o łącznej długości ok. 1,7 km pomiędzy miejscowością Kaleńsko (gmina Boleszkowice) a granicą powiatu (powiat gorzowski). W ramach zadania zostanie poszerzona jezdnia do 5,5 m, która otrzyma nową nawierzchnię bitumiczną, utwardzone pobocza i odtworzony system odwodnienia pasa drogowego.
  3.  Modernizacja drogi Golenice-Czerników – modernizacją zostanie objęty odcinek drogi powiatowej o łącznej długości ok. 2 km prowadzącej z miejscowości Golenice do miejscowości Sarbinowo (gmina Myślibórz). W ramach zadania zostanie wymieniona nawierzchnia bitumiczna oraz zostaną utwardzone pobocza.

Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę ponad  7 mln zł!
Termin wykonania zadania planowany jest na 15 październik 2023 roku