Kontrakt na utrzymanie dróg krajowych             Rejonu Stargard i Rejonu Lipiany

Jesteśmy po podpisaniu umowy z GDDKiA w Szczecinie na całoroczne utrzymanie dróg krajowych Rejonu Stargard oraz Rejonu Lipiany.

W ramach umowy zobowiązani jesteśmy m.in. do:

  • Utrzymania nawierzchni dróg, poboczy i pasów rozdziału
  • Utrzymania chodników i ścieżek rowerowych
  • Utrzymania oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
  • Utrzymania czystości na obiektach inżynierskich

Kontrakt został zawarty na 3 lata i opiewa się na kwotę ponad 100 mln zł!
Już od czerwca zajmiemy się Rejonem Lipiany, a od września Rejonem Stargard!