Kolejna inwestycja przed nami!

W poprzednim tygodniu wraz z Gminą Myślibórz podpisaliśmy umowę dotyczącą przebudowy
ul. Pionierów i Wschodniej w Myśliborzu wraz z ich odwodnieniem.

Zakres prac obejmie m.in. roboty ziemne, konstrukcje nawierzchni, regulacje studzienek, kanalizację deszczową oraz sanitarną, a także wodociągi z przyłączeniami i gazociąg.

Termin realizacji to 8 miesięcy, zaś kwota zamówienia opiewa się na kwotę ponad 4 mln zł!