Budowa ścieżki rowerowej Golice – Żelichów

W listopadzie został podpisany protokół odbioru końcowego zadania!

Budowa ścieżki rowerowej Golice – Żelichów o łącznej długości ponad 1,2 km. Zadanie realizowaliśmy dla Gminy Cedynia.

Zakończenie tej inwestycji z pewnością ucieszy wszystkich miłośników dwóch kółek!