Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc. Etap II: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 oraz ul. Pełczyckiej w Barlinku

13 stycznia 2023 r. Maldrobud podpisał umowę z Burmistrzem Barlinka na realizację zadania:
„Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc. Etap II: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 oraz
ul. Pełczyckiej w Barlinku”. 

  • W ramach umowy zrealizowane zostanie:
  • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 – w zakresie jezdni oraz dróg wojewódzkich,
  • przebudowa drogi gminnej – ul. Pełczyckiej w zakresie ciągu pieszo – jezdnego, z zakazem wjazdu samochodom ciężarowym,
  • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 w zakresie drogi rowerowej oraz wyspy spowalniającej ruch,
  • przebudowa istniejącej drogi rowerowej w pasie drogowym, na trasie Barlinek – Pełczyce,
  • budowa miejsc postojowych, wraz z utwardzeniem terenu.

Łącznie wybudowana ścieżka rowerowa będzie miała długość ok. 1200 metrów.
Koszt budowy wynosi 3 984 321,29 zł. 

Pokaż mniej