Naszymi drogami

...w przyszłość

Badania w laboratorium drogowym

Nasze przedsiębiorstwo posiada własne laboratorium drogowe. Na nasze potrzeby zaplecze laboratoryjne nadzoruje produkcję mieszanek mineralno-bitumicznych i betonowych, wykonuje badania w czasie robót ziemnych oraz badania powykonawcze na poszczególnych budowach . Zakres badań jest następujący:

 • skład ziarnowy
 • zawartość lepiszcza
 • zawartość wypełniacza
 • gęstość objętościowa
 • zawartość wolnych przestrzeni , wskaźnik zagęszczenia


2. Badanie betonu:

 • wytrzymałość na ściskanie
 • nasiąkliwość

3. Badanie materiałów wsadowych do produkcji masy min.-bitumicznej i betonów
   a) kruszywa

 • uziarnienie
 • zawartość pyłów
 • wilgotność

  b) asfalt – penetracja
4. Badanie gruntów

 • uziarnienie
 • wskaźnik piaskowy
 • wskaźnik zagęszczenie gruntu metodą Proctora
 • oznaczenie modułu odkształcenia za pomocą płyty naciskowej (VSS)
 • sondowanie sondą lekką SD-10

5  Oznakowanie poziome :
   pomiar widoczności oznakowania poziomego retroreflektometrem

Ponadto nasza oferta obejmuje również produkcję mas bitumicznych oraz betonów.

Aktualności na stronie

Polityka prywatności

Maldrobud Sp.z o.o. Sp. k.  wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych,...

Czytaj więcej

Wręczenie odznaki honorowej "Zasłużony dla drogownictwa".

Podczas XXXVII Sesji Rady Powiatu w Myśliborzu w dniu 27.06.2013 roku wręczone zostały odznaki honorowe „Zasłużony...

Czytaj więcej

Oznakowanie poziome jezdni

Nową formą usługi prowadzonej przez firmę jest oznakowanie poziome jezdni w formie malowania cienkowarstwowego i grubowarstwowego....

Czytaj więcej

puste
puste